Yoga | Uddannelse| Samtaleterapi | Psykoterapi | Selvudvikling | Parterapi | Grupper | Meditation | Kunstterapi | KropsterapiParterapi
ca. 1½ time - 900 kr. pr. gang.
(Klippekort med forløb på 5 gange - 4000 kr. / eller 5. gang koster kun 400 kr.).

Parforhold og vækst
At opleve, at der kan være vækst i vores parforhold, kan give os meget håb i livet. Vores parforhold kan være en slagmark eller være præget af ligegyldighed, eller vores parforhold kan være en kilde til personlig udvikling/selvudvikling. Hvis det er en slagmark, eller vi på anden måde er kørt fast, har vi brug for hjælp til at finde vej. Vi har brug for at arbejde med det der står i vejen for, at den kærlighed, som vi gik ind i parforholdet med, ikke længere flyder. Hvis ikke vi gør det arbejde, så føles det ikke længere meningsfyldt at være i parforholdet. Det er her langt de fleste vælger at gå fra hinanden. Parterapi er en mulighed, hvis vi alligevel kan mærke at et eller andet sted kunne noget udfolde sig meget mere, hvis ikke bare der var så mange sten i vejen.
Jeg vil gerne hjælpe jer med at flytte de sten....
Det at få relationen til partneren til at blive vækstfyldt, kræver dog noget af os. Det er ikke noget, vi kommer sovende til. Et godt parforhold kræver, at vi er indstillet på at kigge på de mønstre, der låser os fast i nogle begrænsende roller i forhold til hinanden. Det kræver, at vi er villige til at åbne os følelsesmæssigt for os selv og for hinanden. Gør vi det arbejde, får vi også væksten, der ligger i, at vi kan være åbne og tillidsfuldt til stede i vores parforhold. Gør vi ikke arbejdet, er det ”kønnenes kamp”, eller vi er i en ligegyldighed overfor hinanden og overfor parforholdet.
Ofte ser vi ikke vores partner, og vi føler ikke at partneren ser og anerkender os. Vi hører ikke det, den anden egentlig siger. Vi ser et billede af den anden, og vi hører det, som vi forestiller os, den anden vil sige, - og ikke det, der bliver sagt. Med andre ord - vi tror, vi kender vores partner.

Kommunikation, kærlighed og forståelse
I parterapien kan vi konkret arbejde med at skabe et rum, hvor I får mulighed for at udtrykke jer om og arbejde med de problemer, der fylder i Jeres parforhold. I får mulighed for at lytte til hinanden og måske opnå en fornyet forståelse og følelse for hinanden - både for hinandens dybereliggende kvaliteter og for hinandens personlighedsstrukturer.
Et arbejde i parterapi kan føre til, at I som par får skabt et rum for en god og nænsom kontakt med hinanden. Dette rum kan I med tiden tage med ud af terapirummet og ind i dagligdagen. Parterapi kan fx hjælpe til at gøre kommunikationen i parforholdet mere respektfuld eller til at genoprette tilliden til hinanden og til parforholdet.

Vi kan konkret arbejde med det at udtrykke behov, kommunikere, mærke og møde hinanden i følelserne.
I parterapien er det min intention at skabe en støttende, tillidsfuld ramme, der kan hjælpe Jer til en udforskning af Jeres parforhold - både de ressourcer og kvaliteter, det rummer, og de vanskeligheder I står overfor.

Forskellige temaer som vi kan arbejde med i parterapi er fx:
Skabe bedre fællesskab, samarbejde og kommunikation.
Udtrykke behov.
Idealiseringer – forestillinger og ideer om parforhold og kærlighed, om hvordan partneren ”burde” være.
Efterligninger eller kopiering af mors og fars måde at være i parforhold.
Bryde kedsomhed, dagligdag og ligegyldighed.
Uforløste bindinger til mor og far.
Projektioner – overførsel af egne skyggesider på partneren.
Åbne for tillid til hinanden.
Åbne sig for hinandens dybereliggende kvaliteter.
Skabe et rum af medfølelse, kærlighed og respekt imellem jer.

Den individuelle rygsæk
I mit perspektiv tilbyder fx kriser i parforholdet en berigende mulighed for vækst. Men væksten kommer kun, hvis vi formår at trænge ind i essensen af det problematiske, der trænger sig på, og det har de fleste brug for hjælp til.
De vanskeligheder, der viser sig i parforhold handler ofte om de individuelle vanskeligheder hver part bringer med sig pga. opvækst og historie. Derfor kan vanskelighederne gå dybt, og være svære at flytte. Men der er i mit perspektiv intet, der er umuligt over tid. Så hvis I vil arbejde seriøst med at få bevidsthed ind i både de uhensigtsmæssige mønstre og de ressourcer, som Jeres parforhold rummer, så kan det være nødvendigt at gå i parterapi regelmæssigt over en længere periode.

Parterapi: ca. 1½ time - 900 kr. pr. gang.
(Klippekort med forløb på 5 gange - 4000 kr. / eller 5. gang koster kun 400 kr.).


Hvis man vil være sikker på at få en tid, booker man sig ind på en fast tid fx 1 eller 2 gange om måneden - i et halvt år eller længere, alt efter Jeres situation. I kan vælge både meget langvarige forløb eller korte forløb. Første eller anden gang aftaler vi eventuelt et forløb. Hvis vi ikke har aftalt et forløb, kan jeg desværre ikke garantere, at jeg har akutte ledige tider.


Maleri Kristine Mikkelsen

Maleri Kristine Mikkelsen

- Center for Terapi og Selvudvikling - Kristine Kusk Mikkelsen - Skolestræde 7, Stuen, 8900 Randers C -
- kristinemikkelsen@hotmail.com - 22 54 76 15 - Privatlivspolitik -