Yoga | Uddannelse| Samtaleterapi | Psykoterapi | Selvudvikling | Parterapi | Grupper | Meditation | Kunstterapi | KropsterapiHvad er kunstterapi?
Individuel kunstterapi: 700 kr.
ca. 1 ½ time - 700 kr. pr. gang
(inkl. materialer). (Rabat ved køb af forløb på 5 gange - 3000 kr. eller 5. gang koster kun 200 kr.).

En kunstterapi-session kan fx starte med en almindelig samtale, hvor vi tager udgangspunkt i det, der fylder for dig og i dit liv lige nu. Derefter finder vi i fællesskab ind til, hvad du føler for at arbejde med kunstterapeutisk. Der er afsat cirka ½ time af terapien til en kreativ proces. Du får en helt konkret øvelse, som du laver (som oftest i enerum). Efterfølgende taler vi sammen om processen, og om dit produkt.
Ved hjælp af kunstterapeutiske øvelser, hvor vi inddrager forskellige materialer (maleri, ler, akvarel, collage, tegning mm.) vil vi søge at finde ind til uopdagede sider og ressourcer i dig. Kreativiteten kan netop være en vej til at åbne ind til vores kvalitetsområder. Samtidig kan et kunstterapeutisk produkt være et billede på din tilstand lige nu, og evt. på de forhindringer, der ligger på din vej. Kunstterapi er en fantastisk måde at udtrykke sig på, fordi man er nødt til at slippe kontrollen, og tillade et udtryk, der siger langt mere, end man kan tænke sig til.

Kreativiteten er en særlig åbner indtil kroppens impulser og til vores følelsesmæssige virkelighed. Kreativiteten er spontan, og den er fuld af livslyst og glæde. Hos børn er kreativiteten en naturlig del af det, at være her - en del af det at være til stede og indtage verden. Børn er kreative med en lethed, som vi voksne ofte kan misunde. Men vi har stadig kreativiteten i os – vi har bare ofte glemt, at gøre brug af den og dermed lytte til den.
Vi har brug for kreativitet i vores liv, da den netop er fuld af det liv, og den glæde, som vi som oftest går og savner kontakt med. Både den kunstterapeutiske proces og den efterfølgende bearbejdning kan være meget sigende, og skabe både erkendelse, vækst og opløftelse.
Jeg har selv haft stor glæde af kreativ udfoldelse, som en vej ind et større kendskab til mig selv og de ubevidste sider af mig selv, og som et basalt redskab til at finde glæde, liv og indsigt. Jeg bruger meget maleriet som et personligt rum, hvor spontanitet og leg kan udfolde sig.
I kunstterapien er det underbevidstheden / det ubevidste, der arbejder for os – ligesom i drømme. Herfra kan vi få informationer, som vi ikke ellers har adgang til i vores bevidste jeg. Adgangen til de dybereliggende processer, der er i gang i os, kan blive tydelige. Processer, som vi normalt ikke har adgang til, eller som vi ikke har tiden til at tage alvorligt i det daglige. Når vi giver plads til en kreativ proces, bliver det tydeligt, hvad der foregår i os, på et dybere plan.

Det kræver ingen forudsætninger inden for kreativitet at gå i kunstterapi. Det kræver blot lysten til at lære sig selv bedre at kende indefra.

Individuel kunstterapi: 700 kr.
ca. 1 ½ time - 700 kr. pr. gang
(inkl. materialer). (Rabat ved køb af forløb på 5 gange - 3000 kr. eller 5. gang koster kun 200 kr.).


Maleri Kristine Mikkelsen

- Center for Terapi og Selvudvikling - Kristine Kusk Mikkelsen - Skolestræde 7, Stuen, 8900 Randers C -
- kristinemikkelsen@hotmail.com - 22 54 76 15 - Privatlivspolitik -