Yoga | Uddannelse| Samtaleterapi | Psykoterapi | Selvudvikling | Parterapi | Grupper | Meditation | Kunstterapi | KropsterapiSamtale-terapi
Sessioner på ca. 75 minutter koster 700 kr. pr gang.
(Klippekort 5 gange for 3000 kr. eller betal 700 pr. gang og få den 5. gang til 200 kr.).

Rabat til studerende, pensionister, førtidspensionister og kontantshjælpsmodtagere 600 kr. pr. gang.
(Klippekort 5 gange for 2500 kr.eller betal 600 pr. gang og få den 5. gang for 100 kr.).

Terapi med udgangspunkt i dig
Den samtaleterapi jeg laver, tager udgangspunkt i de problematikker, der fylder i dit daglige liv, og det du har brug for at tale om i den forbindelse. Måske har du nogle meget konkrete vanskeligheder, eller måske ved du ikke helt, hvorfor du føler at have brug for terapi, og så tager vi fat der.
Det kan være, at du generelt er søgende i forhold til at føle en større grad af helhed, dybde og mening i dit liv og i dig selv. Måske har du erkendt, at det kun kan komme, hvis du tillader en fordybelse i dig selv.
Centralt i terapien står det at træne dig i at tage kvalificeret kontakt med dig selv. Det vil sige styrke din kapacitet til at mærke ind i dig selv og relatere til dine egne følelser og fornemmelser.

Ressourcer og kvaliteter
At arbejde med dig selv i en nænsom og støttende atmosfære, kan bevirke, at du får styrket kontakten med dine ressourcer og kvaliteter. I terapien kan vi fx. konkret arbejde med at styrke din kontakt med selvberoenhed, ærlighed overfor dig selv og andre, glæde, livslyst, frihedsfølelse og selvaccept.

Sandhed og virkelighed
I et selvudviklingsarbejde kan det være en stærk motivationsfaktor at finde sandhed og virkelighed indeni os selv og i den verden, der omgiver os. For at opnå en sådan kontakt, må vi åbne os for vores indre virkelighed, - også der hvor den ikke ser så spektakulær ud! Sandhed og ærlighed vokser frem, der hvor vi tør møde vores indre virkelighed, som den er, uden at skulle lave den om. Herfra vokser en dyb følelse af glæde, ærlighed og styrke forbundet med det at være i overensstemmelse med os selv.
Hvis du vil i dybden med en sådan proces, så har du efter min erfaring brug for støtte. Vi er nemlig oppe mod stærke kræfter – både inden i os selv og evt. også i omverden. Ved at blive mødt af mig som terapeut ind i dine følelser og ind i svære emotionelle tilstande, kan du lære noget om, hvordan du kan møde dig selv med en omsorg og en omhu.

Min intention
Et af mine mål med terapien er, at du føler dig lyttet til og støttet i en sådan grad, at du tør åbne dig for dig selv. For dine kvaliteter og ressourcer, og for vanskeligheder du har, som står i vejen for din udfoldelse af dig selv. Min intention handler om at skabe et rum eller en ramme, der kan støtte dig i din proces med at lære dig selv bedre at kende. Det kunne fx være at støtte dig i en bevægelse mod større grad af selvudfoldelse og frihed i dit liv. Det kunne også være at hjælpe dig til at få en følelse for dig selv, og det liv du lever, og støtte dig i at ændre de ting, som du ønsker at ændre.
Det er min intention i terapien at vise en vej og tilbyde et perspektiv på din udvikling indenfor de områder, du selv bringer frem. Jeg vil tilbyde en ramme af støtte, rummelighed og omsorg. En ramme hvor du kan føle dig set, hørt og forstået. Det er dog også min intention at hjælpe dig dybere ind i dig selv, således at du kan indse, at det er i dig, at en eventuel lidelse genereres, og at det dermed også kun er i dig, at den kan stoppes, ved at du tager de nødvendige skridt.

Den indre autoritet
Terapi kan bringe dig tættere på dig selv og dit eget følelsesliv og lære dig at give dine følelser autoritet. Terapi kan også hjælpe dig til at lære at rumme svære emotionelle tilstande. Vi vil sammen arbejde med at styrke din kontakt med et indre vejledende niveau - en indre autoritet i følelserne.
Jeg arbejder ud fra en grundlæggende følelse af ligeværd og respekt i forhold til, at du dybest set er den største autoritet i forhold til dig selv og dit liv. Den rolle jeg kan spille i den forbindelse er at spørge ind, korrigere og hjælpe dig til at mærke, hvornår du er i kontakt med din egen indre autoritet og balance, og hvornår du så at sige er ude af balance, og dermed heller ikke har kontakt til hvad der egentligt er virkeligt og sandt. Her vil jeg støtte dig i at komme tilbage til din balance, så du kan mærke din egen virkelighed og finde støtte og autoritet i den.

Den indre censor
Jeg opererer i terapien bl.a. med begrebet ”censor”, som en form for ”overjeg”-mekanisme. De fleste af os er underlagt strenge indre stemmer, idealer, dogmer, der dikterer os en bestemt adfærd, der ofte er selvdestruktiv, og som forhindrer vores selvaccept og selvomsorg. At afdække censors stemme og tag i dig, samt at opbygge din selvfølelse og træne din kapacitet til selvaccept og selvomsorg, vil derfor være en del af terapien.

Samtalen og formen
Den terapi, jeg tilbyder, er fortrinsvist samtaleterapi. Jeg vil dog ofte veksle mellem samtale og kropsorienteret arbejde, hvor vi fx med lukkede øjne sætter fokus på det at mærke den indre oplevelse i kroppen eller fokus på åndedrættet. Dvs. at kropsterapeutiske øvelser eller en decideret kropsterapeutisk behandling også kan komme på tale, hvis du har et ønske om det, og hvis jeg vurderer, at det ville være gavnligt for din proces. Hvis du har interesse for det, kan jeg også give enkle meditative bevidsthedsøvelser, der kan støtte dig i din proces. Desuden kan både kunstterapeutiske øvelser og drømme indgå som en del af terapien.

Forudsætninger
Det kræver ingen forudsætninger at gå i terapi hos mig. Kun det, at du ønsker at opnå en bedre kontakt til dig selv og dine følelser. At du tør at se på dem, og at du er søgende i forhold til, hvad der er virkeligt og sandt for dig selv. At du er modtagelig for den vejledning, der kan komme indefra, og for den vejledning, som jeg som terapeut kan give udefra.
Undervejs i en selvudviklingsproces vil man altid møde specifikke problemstillinger, tvivl, forvirring, modstand og stor emotionalitet. Men med tiden vil du få mulighed for at genfinde den frihed, glæde og livslyst, der er en del af ethvert menneskes oprindelige natur.

Det er muligt at aftale såvel korte som længerevarende forløb.

Sessioner på ca. 75 minutter koster 700 kr. pr gang.
(Klippekort 5 gange for 3000 kr. eller betal 700 pr. gang og få den 5. gang til 200 kr.).

Rabat til studerende, pensionister, førtidspensionister og kontantshjælpsmodtagere 600 kr. pr. gang.
(Klippekort 5 gange for 2500 kr.eller betal 600 pr. gang og få den 5. gang for 100 kr.).

Man booker sig almindeligvis ind på en fast tid fx 1 gang om ugen eller hver 14. dag eller 1 gang om måneden - alt efter din situation. Man kan vælge både meget langvarige forløb eller små korte forløb. Første gang aftaler vi eventuelt et forløb. Hvis vi ikke har aftalt et forløb, kan jeg ikke garantere, at jeg har akutte ledige tider.


Terapilokale Kristine Mikkelsen

Maleri Kristine Mikkelsen

Kropsterapi v. Kristine Mikkelsen

Maleri Kristine Mikkelsen

- Center for Terapi og Selvudvikling - Kristine Kusk Mikkelsen - Skolestræde 7, Stuen, 8900 Randers C -
- kristinemikkelsen@hotmail.com - 22 54 76 15 - Privatlivspolitik -